2-Daagse

16 en 17 september

In 2 dagen rijden wij een route die de watersnoodramp gedenkt.

Deel dit item in:

De Watersnoodramp van 1953 is de grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw. Een zware noordwesterstorm zorgde ervoor dat grote delen van ons land overstroomden. Zeewater stuwde op tot uitzonderlijke hoogtes. Bij Hoek van Holland bereikte het water de hoogte van 3,85 m boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). Een waterstand die leidde tot de watersnoodramp, de grootste natuurramp in de twintigste eeuw.

Op meer dan 150 plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant braken de dijken, omdat ze de hoeveelheid water niet aan konden. De gevolgen waren rampzalig. De watersnoodramp kostte aan 1.836 mensen het leven. De evacuatie telde 72.000 mensen. 47.000 stuks vee en 140.000 stuks pluimvee verdronken. Schade aan de infrastructuur en landbouwgrond waren groot. Ruim 150.000 ha grond overstroomde. 

In 2 dagen rijden wij een route die de watersnoodramp gedenkt en ook staan wij letterlijk stil bij maatregelen die zijn genomen om ons in de toekomst goed te beschermen tegen dergelijke overstromingen. De Deltawerken moeten een nieuwe watersnoodramp voorkomen. Het is het grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater uit de zee.

ONZE PARTNERS