Veiligheid voorop

afspraken

De fietssport krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in de media. De berichten zijn qua veiligheid, ongevallen en rechtszaken zelden positief.​ ​Het is veel drukker op de weg en fietspad geworden en dat vraagt om een scherpe kijk op fietsen en onze veiligheid. Het is noodzakelijk om op de hoogte te zijn van ons beleid ten aanzien van veiligheid, als basis voor het fietsen met ToerFietsClub (TFC) Noordwijk.

Om als groep goed georganiseerd te fietsen, gelden er afspraken over gedrag en communicatie. Net als het respecteren van de verkeersregels, moeten gedragsregels geen onderwerp van discussie zijn.​ ​Het thema veiligheid staat bij ToerFietsClub (TFC) Noordwijk hoog in het vaandel en daarbij kijken wij steeds hoe het beter kan. De rol van wegkapitein, de groepsgrootte en de gestage groei van het aantal leden zijn hier van betekenis.

 • Er wordt als groep gereden. Dus samen uit, samen thuis
 • Volg de aanwijzingen van de wegkapitein
 • De voorste fietsers waarschuwen andere weggebruikers tijdig en vriendelijk
 • Als iemand het tempo niet aankan laat de wegkapitein de betreffende​ ​persoon op de tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast
 • Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is (niet meteen weer vertrekken; gun ook de laatste dat hij of zij op adem komt)
 • Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden
 • Je voert niet rijdend, achteromkijkend een gesprek
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden
 • Niet mobiel bellen (of andere apparatuur bedienen) tijdens het fietsen
 • Wees alert en blijf geconcentreerd
 • Elke fietser wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen
 • Drink en eet op tijd, maar wel op een rustig moment
 • Bij pech (bij voorbeeld lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van de weg of fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie. De fietstochten zijn geen wedstrijden, je houdt je aan de verkeersregels
 • De groepsgrootte is maximaal 14 personen, voor zolang dit comfortabel is voor de wegkapitein
 • Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk)
 • Iedereen wordt geacht te fietsen op een goed onderhouden fiets
 • Alle clubritten zijn in TFC-clubkleding. Zo zijn we als groep herkenbaar en worden we veel beter opgemerkt
 • Houd de wegkapitein in ere; een ‘dankjewel’ werkt!

ONZE PARTNERS